Luonnetesti - Temperament test

Toimintakyky/ capacity to function:
+1 Kohtuullinen/ reasonable
Terävyys/ tendency to agressive behaviour:

+3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua/ reasonable without any post-attack aggressiveness
Puolustushalu/ desire for defence action:
+2 suuri, hillitty/ high, controlled
Taistelutahto/ desire for fight:
+3 suuri/ high
Hermorakenne/ nervestructure:

+1 hieman rauhaton/ slightly restless
Temperamentti/ temperament:
+1 erittäin vilkas/ extremely lively
Kovuus/ mental hardness:
+3 kohtuullisen kova/ reasonably tough
Luoksepäästävyys/ accessibility:
+3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin/ kind, accessible, open
Laukauskokematon/ unfamiliar with shots

Yht. +169 p., laukauskokematon