Mh-test

 

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKTI Tervehtiminen

Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra

 

Välttää kontaktia vetämällä hännän koipien väliin.

Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen. Vetäytyy hieman.

Ottaa itse kontaktia, tai vastaa siihen.

Ylitsepursuava kontaktinotto. Hyppii, vinkuu, haukkuu jne.

1b. KONTAKTI Yhteistyö

Ei lähde vieraan ihmisen mukaan. Vaihtoehto: ei kokeilla tässä osiossa.

Lähtee mukaan haluttomasti.

Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut testinjohtajasta.

Lähtee mukaan halukkaasti. Kiinnostuu testinjohtajasta.

Lähtee mukaan halukkaasti. Ylitsepursuavan kiinnostunut tjsta. Hyppii, vinkuu, haukkuu jne.

1c. KONTAKTI Käsittely

Torjuu murisemalla, ja/tai yrittää purra/ei tehdä loppuun.

Välttää, vetää hännänkoipien väliin tai hakee tukea ohjaajasta.

Hyväksyy käsittelyn.

Hyväksyy, ja vastaa kontaktilla.

Hyväksyy, ja vastaa ylitsepursuavalla kontaktilla.

2a. LEIKKI 1 Leikkihalu

Ei leiki.

Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta

Aloittaa hitaasti, muuttuu aktiiviseksi, leikkii.

Aloittaa nopeasti, leikkii aktiivisesti.

Aloittaa hyvin nopeasti,leikkii hyvin aktiivisesti.

2b. LEIKKI 1 Tarttuminen

Ei tartu.

Ei tartu, nuuskii esinettä.

Tarttuu viiveellä, tai etuhampailla.

Tarttuu heti koko suulla.

Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista

2c. LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu

Ei tartu.

Tarttuu viiveellä, päästää irti, pitää, mutta ei vedä vastaan.

Tarttuu, vetää vastaan, mutta päästää ja tarttuu uudestaan. Vaihtoehto: näykkii.

Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes testinjohtaja päästää otteensa.

Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan, tempoo, ravistaa – myös passiivisen osan ajan – kunnes tj päästää otteensa.

3a. TAKAA-AJO

Ei aloita.

Aloittaa, mutta keskeyttää.

Aloittaa tai juoksee hitaasti, voi lisätä vauhtia. Seuraa koko matkan.

Aloittaa kovalla vauhdilla, päämäärähakuisesti - jarruttaa saalilla.

Aloittaa heti kovalla vauhdilla, juoksee saaliin ohi. Voi kääntyä.

3b. TARTTUMINEN

Ei kiinnostu saaliista. Vaihtoehto: ei juokse perään.

Ei tartu. Nuuskii saalista.

Tarttuu epäröiden tai viiveellä.

Tarttuu heti, päästää.

Tarttuu heti, pitää saalista suussaan väh. 3 sek.

4. AKTIVITEETTITASO

Tarkkailematon, kiinnostumaton, ei aktiivinen.

Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata.

Tarkkailevainen ja pääasiallisesti rauhallinen. Yksittäisiä aktiviteetteja.

Tarkkailevainen, aktiviteetti tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen.

Vaihtelee nopeasti aktiviteetteja osion aikana. Vaihtoehto: rauhaton koko ajan.

5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus

Ei kiinnostu avustajasta.

Kontrolloi, esiintyy taukoja.

Kiinnostunut. Seuraa avustajaa ilman taukoja.

Kiinnostunut, haluaa lähteä perään. Yksittäisiä lähtöyrityksiä.

Hyvin kiinnostunut. Haluaa lähteä perään. Toistuvia lähtöyrityksiä.

5b. ETÄLEIKKI Puolustus/aggresssio

Ei osoita uhkauselkeitä.

Osoittaa yksittäisiä, 1-2, uhkauselkeitä osion ensimmäisessä osassa.

Osoittaa yksittäisiä, 1-2, uhkauselkeitä osion ensimmäisessä ja toisessa osassa.

Osoittaa useampia uhkauselkeitä osion ensimmäisessä osassa.

Osoittaa useampia uhkauselkeitä osion ensimmäisessä ja toisessa osassa.

5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus

Ei saavu avustajan luo.

Saapuu avustajan luo, kun hän on aktiivinen ”linjalla”.

Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo.

Saapuu avustajan luo ”matalana” tai/ja viiveellä.

Saapuu avustajan suoraan ilman apua.

5d. ETÄLEIKKI Lekkihalu

Ei osoita kiinnostusta.

 

Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta.

Leikkii, voi tarttua varovaisesti, ei vedä.

Tarttuu, vetää vastaan, mutta voi irrottaa ja tarttua uudelleen.

Tarttuu, vetää vastaan ei irrota.

5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö

Ei osoita kiinnostusta.

 

Aktivoituu, mutta keskeyttää.

 

On aktiivinen aktiivisen avustajan kanssa.

On aktiivinen avustajan kanssa, osoittaa kiinnostusta myös passiivista avustajaa kohti.

Kehottaa myös passiivista avustajaa leikkiin kanssaan.

6a.YLLÄTYS Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti.

Kyykistyy ja pysähtyy.

Tekee väistöliikkeitä kääntämättä pois katsettaan.

Pakenee korkeintaan 5 metriä.

Pakenee enemmän kuin 5 metriä.

6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkaelkeitä.

Osoittaa yksittäisiä uhkaelkeitä.

Osoittaa useampia uhkaelkeitä pidemmän ajan aikana.

Osoittaa useampia uhkaelkeitä ja joitain hyökkäyksiä.

Osoittaa uhkaelkeitä ja hyökkäyksiä, jotka voivat päätyä puremiseen.

6c. YLLÄTYS Uteliaisuus

Menee haalarin luo kun se on ensin laskettu maahan. Vaihtoehto: ei mene ollenkaan.

Menee haalarin luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa.

Menee haalarin luo kun ohjaaja seisoo vieressä.

Menee haalarin luo kun ohjaaja on edennyt puolitiehen.

Menee haalarin luo ilman apua.

6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia temponvaihteluita tai väistelyitä.

 

Pieni niiaus tai temponvaihtelu jollain ohituskerralla.

Niiaus tai temponvaihtelu yhdellä ohituskerralla, jotka pienenevät toisen ohituskerran jälkeen.

Niiaus tai temponvaihtelu, jotka pysyvät samanlaisina,väh. kahdella ohituskerralla.

Osoittaa suurin mitoin pelkoa tai jokaisen ohituskerran myötä kasvavaa pelkoa.

6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta.

Pysähtyy. Haistelee tai katselee haalaria 1 ohituskerralla.

Pysähtyy. Haistelee tai katselee haalaria vähintään kahdella ohituskerralla.

Puree tai leikkii haalarin kanssa. Kiinnostus vähenee vähitellen.

Puree tai leikkii haalarin kanssa vähintään kahdella ohituskerralla.

7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti.

Kyykistyy ja pysähtyy.

 

Tekee väistöliikkeitä kääntämättä pois katsettaan.

Pakenee korkeintaan 5 metriä.

Pakenee enemmän kuin 5 metriä.

7b. ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus

Ei mene katsomaan.

Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa.

Menee räminälaitteeen luo kun ohjaaja seisoo vieressä.

Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puolitiehen.

Menee räminälaitteen luo ilman apua.

7c. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia temponvaihteluita tai väistelyitä.

Pieni niiaus tai temponvaihtelu jollain ohituskerralla.

Niiaus tai temponvaihtelu yhdellä ohituskerralla, jotka pienenevät toisen ohituskerran jälkeen.

Niiaus tai temponvaihtelu, jotka pysyvät samanlaisina, väh. kahdella ohituskerralla.

Osoittaa suurin mitoin pelkoa tai jokaisen ohituskerran myöt kasvavaa pelkoa.

7d. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta.

Pysähtyy. Haistelee tai katselee räminälaittetta yhdellä ohituskerralla.

Pysähtyy. Haistelee tai katselee räminälaittetta vähintään kahdella ohituskerralla.

Puree tai leikkii räminälaitteen kanssa. Kiinnostus vähenee vähitellen.

Puree tai leikkii räminälaitteen kanssa vähintään kahdella ohituskerralla.

8a. AAVEET Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkaelkeitä.

Osoittaa yksittäisiä uhkaelkeitä.

Osoittaa useampia uhkaelkeitä pidemmän ajan kuluessa.

Osoittaa useampia uhkaelkeitä ja muutamia hyökkäyksiä.

Osoittaa uhkaelkeitä ja useampia hyökkäyksiä.

8b. AAVEET Kontrolli

Yksittäisiä vilkaisuita, sen jälkeen ei kiinnostusta. Vaihtoehto: ei kiinnostu lainkaan.

Katselee aaveita silloin tällöin.

Kontrolloi ja/tai käsittelee aaveita. Pitkiä taukoja. Esim kumpaakin puolet ajasta tai koko matkan vain toista aavetta.

Kontrolloi ja/tai käsittelee aaveita. Lyhyempiä taukoja.

Kontrolloi ja/tai käsittelee molempia aaveita koko osion ajan.

8c. AAVEET
Pelko

Pysyttelee ohjaajan edessä tai sivulla.

Pysyttelee pääasiassa ohjaajan edessä tai sivulla. Pientä välimatkanottoa.

Pysyttelee pääasiassa ohjaajan edessä tai sivulla. Vaihtelee paon ja kontrollin välillä.

Pysyttelee pääasiassa ohjaajan takana. Vaihtelee paon ja kontrollin välillä.

Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta. Vaihtoehto: pakenee

8d. AAVEET Uteilaisuus

Menee katsomaan kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois. Vaihtoehto: ei ajoissa

Menee katsomaan kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa.

Menee katsomaan kun ohjaaja seisoo vieressä.

Menee katsomaan kun ohjaaja on edennyt puolitiehen.

Menee katsomaan ilman apua.

 

8e. AAVEET Kontaktinotto aavepukuiseen avustajaan

Torjuu tai välttelee kontaktinoton yrityksiä. Vaihtoehto: ei mene ajoissa.

Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen.

Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin.

 

Ottaa itse kontaktia avustajaan.

Intensiivistä kontaktinottoa avustajaan. Voi esim. hyppiä ja vinkua.

9a. LEIKKI 2 Leikkihalu

Ei leiki.

Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta

Aloittaa hitaasti, muuttuu aktiiviseksi, leikkii

Aloittaa nopeasti, leikkii aktiivisesti.

Aloittaa hyvin nopeasti, leikkii hyvin aktiivisesti.

9b. LEIKKI 2 Tarttuminen

Ei tartu.

Ei tartu, nuuskii esinettä.

Tarttuu viiveellä, tai etuhampailla.

Tarttuu heti koko suulla.

Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista

10. AMPUMINEN

Ei osoita häiriintymistä. Kontrolloi nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön.

Vähenevää kontrollia leikin / passiivisuuden aikana. Sen jälkeen välinpitämätön.

Kohdistaa kiinnostuksen laukauksia, yleisöä tms kohden mutta palaa leikkiin /passiivisuuteen.

Keskeyttää leikin / passiivisuuden. Lamautuu yleisöä, laukauksia tms vasten Ei palaudu leikkiin /passiivisuuteen.

Häiriintynyt, pelokas. Vaihtoehto: haluaa lähteä paikalta, yrittää paeta. Vaihtoehto: ohjaaja luopuu ampumisesta.