Mh-test

 

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKTI Tervehtiminen

 

Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra

 

Välttää kontaktia väistää.

Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen. Ei väistä.

Ottaa itse kontaktia, tai vastaa siihen.

Mielistelevä kontaktinotossa, hyppii, vinkuu, haukkuu, jne.

1b. KONTAKTI Yhteistyö

Ei lähde vieraan ihmisen mukaan. Vaihtoehto: ei kokeilla tässä osiossa.

Lähtee mukaan haluttomasti.

Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut testinjohtajasta.

Lähtee mukaan halukkaasti. Kiinnostuu testinjohtajasta.

Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut testinohjaajasta.

1c. KONTAKTI Käsittely

Torjuu murisemalla, ja/tai yrittää purra/ei tehdä loppuun.

Väistää tai hakee tukea ohjaajasta.

Hyväksyy käsittelyn.

Hyväksyy, ja ottaa kontaktia.

Hyväksyy, ja vastaa liioitellulla kontaktilla.

2a. LEIKKI 1 Leikkihalu

Ei leiki- ei osoita kiinnostusta.

Ei leiki - osoittaa kiinnostusta

Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee.

Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen.

Leikkii - Aloittaa erittäin nopeasti,ja on hyvin aktiivinen.

2b. LEIKKI 1 Tarttuminen

Ei tartu.

Ei tartu, nuuskii esinettä.

Tarttuu esineeseen viiveellä, tai etuhampailla.

Tarttuu heti koko suulla.

Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista

2c. LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu

Ei tartu.

Tarttuu viiveellä, irrottaa/pitää, ei vedä vastaan.

Tarttuu, vetää vastaan, mutta irroittaa ja tarttuu uudestaan/korjailee otetta.

Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes testinjohtaja irrottaa.

Tarttuu heti koko suulla, vetää, tempoo, ravistaa – kunnes to irrottaa.

3a. TAKAA-AJO

Ei aloita.

Aloittaa, mutta keskeyttää.

Aloittaa tai juoksee hitaasti, voi lisätä vauhtia. Seuraa koko matkan saalista.

Aloittaa kovalla vauhdilla, päämäärähakuisesti - pysähtyy saalilla.

Aloittaa heti kovalla vauhdilla, juoksee saaliin ohi. Voi kääntyä saaliille.

3b. TARTTUMINEN

Ei kiinnostu saaliista/ ei juokse perään.

Ei tartu. Nuuskii saalista.

Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä.

Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa.

Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan väh. 3 sek.

4. AKTIVITEETTITASO

Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen.

Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata.

Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen. Yksittäisiä toimintoja.

Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen.

Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana/ rauhaton koko ajan.

5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus

Ei kiinnostu avustajasta.

Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja.

Kiinnostunut avustajasta, Seuraa ilman taukoja.

Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä.

Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä.

5b. ETÄLEIKKI Puolustus/aggresssio

Ei osoita uhkauselkeitä.

Osoittaa yksittäisiä, 1-2, uhkauselkeitä osion ensimmäisessä osassa.

Osoittaa yksittäisiä, 1-2, uhkauselkeitä osion ensimmäisessä ja toisessa osassa.

Osoittaa useampia uhkauselkeitä osion ensimmäisessä osassa.

Osoittaa useampia uhkauselkeitä osion ensimmäisessä ja toisessa osassa.

5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus

Ei saavu avustajan luo.

Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo.

Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo.

Saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä.

Saapuu avustajan suoraan ilman apua.

5d. ETÄLEIKKI Lekkihalu

Ei osoita kiinnostusta.

 

Ei leiki - osoittaa kiinnostusta.

Leikkii, voi tarttua varovaisesti, mutta ei vedä.

Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen.

Tarttuu, vetää vastaan ei irrota.

5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö

Ei osoita kiinnostusta.

 

Kiinnostuu, mutta keskeyttää.

 

On kiinnostunut leikkivästä avustajasta.

Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta.

Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään.

6a.YLLÄTYS Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti.

Kyykistyy ja pysähtyy.

Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista.

Pakenee korkeintaan 5 metriä.

Pakenee enemmän kuin 5 metriä.

6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkaelkeitä.

Osoittaa yksittäisiä uhkaelkeitä.

Osoittaa useita uhkauseleitä.

Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä.

Osoittaa uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra.

6c. YLLÄTYS Uteliaisuus

Menee haalarin luo kun se on laskettu maahan/ ei mene ollenkaan.

Menee haalarin luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa.

Menee haalarin luo kun ohjaaja seisoo sen edessä.

Menee haalarin luo kun ohjaaja on edennyt puolitiehen.

Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua.

6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä.

 

Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu jollain ohituskerralla.

Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen.

Niiaus tai nopeudenvaihtelu, samanlaisina,väh. kahdella ohituskerralla.

Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla.

6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta haalariin.

Pysähtyy. Haistelee tai katselee haalaria 1 ohituskerralla.

Pysähtyy. Haistelee tai katselee haalaria vähintään kahdella ohituskerralla.

Puree tai leikkii sen kanssa. Kiinnostus vähenee.

Puree tai leikkii haalarin kanssa vähintään kahdella ohituskerralla.

7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti.

Kyykistyy ja pysähtyy.

 

Väistää kääntämättä pois katsettaan.

Pakenee korkeintaan 5 metriä.

Pakenee enemmän kuin 5 metriä.

7b. ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus

Ei mene katsomaan.

Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa.

Menee räminälaitteeen luo kun ohjaaja seisoo sen vieressä.

Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin.

Menee räminälaitteen luo ilman apua.

7c. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita tai väistelyitä.

Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla.

Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu yhdellä ohituskerralla, pienenee toisen ohituskerran jälkeen.

Niiaus tai nopeuden vaihtelu, pysyvät samanlaisina, väh. kahdella ohituskerralla.

Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla.

7d. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta.

Pysähtyy. Haistelee tai katselee räminälaittetta yhdellä ohituskerralla.

Pysähtyy. Haistelee tai katselee räminälaittetta vähintään kahdella ohituskerralla.

Puree tai leikkii räminälaitteen kanssa. Kiinnostus vähenee.

Puree tai leikkii räminälaitteen kanssa vähintään kahdella ohituskerralla.

8a. AAVEET Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkaelkeitä.

Osoittaa yksittäisiä uhkaelkeitä.

Osoittaa useita uhkauseleitä.

Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä.

Osoittaa uhkauseleitä ja useampia hyökkäyksiä.

8b. AAVEET Kontrolli

Yksittäisiä vilkaisuita, sen jälkeen ei kiinnostusta/ ei kiinnostu lainkaan.

Katselee aaveita silloin tällöin.

Tarkkailee aaveita. Pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko matkan vain toista aavetta.

Tarkkailee aaveita. Lyhyitä taukoja.

Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan.

8c. AAVEET
Pelko

On ohjaajan edessä tai sivulla.

On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla. Pientä välimatkanottoa.

On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla. Vaihtelee paon ja kontrollin välillä.

On enimmäkseen ohjaajan takana. Vaihtelee paon ja kontrollin välillä.

Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta/ pakenee

8d. AAVEET Uteilaisuus

Menee katsomaan kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois/ ei mene ajoissa

Menee katsomaan kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa.

Menee katsomaan kun ohjaaja seisoo vieressä.

Menee katsomaan kun ohjaaja on edennyt puoliväliin.

Menee katsomaan ilman apua.

 

8e. AAVEET Kontaktinotto aavepukuiseen avustajaan

Torjuu kontaktia/ ei mene ajoissa.

Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen.

Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin.

 

Ottaa itse kontaktia avustajaan.

Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu.

9a. LEIKKI 2 Leikkihalu

Ei leiki - ei osoita kiinnostusta.

Ei leiki - osoittaa kiinnostusta

Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee

Leikkii - Aloittaa nopeasti ja on aktiivinen.

Leikkii - Aloittaa rittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen.

9b. LEIKKI 2 Tarttuminen

Ei tartu.

Ei tartu, nuuskii esinettä.

Tarttuu esineeseen viiveellä, tai etuhampailla.

Tarttuu heti koko suulla.

Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista

10. AMPUMINEN

Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön.

Häiritsevyys lisääntyy leikin / passiivisuuden aikana. Sen jälkeen välinpitämätön.

Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms., mutta palaa leikkiin /passiivisuuteen.

Keskeyttää leikin / passiivisuuden. Lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden Ei palaudu leikkiin /passiivisuuteen.

Häiriintynyt, pelokas/ yrittää paeta. Vaihtoehto: ohjaaja luopuu ampumisesta.